Korisni programi

Ovde možete pronaći programe koje koristimo tokom provera, i ostalih tehničkih intervencija.

Programi su bezbedni i sigurni za korišćenje!

AnyDesk

ScreenSharing program.

Last Activity

Proverava vašu aktivnost na računaru.

Team Viewer

ScreenSharing program.

Recuva

Vrši povratak izbrisanih fajlova.

Search Everything

Proverava vašu aktivnost na računaru.

USBDeview

Proverava aktivnost vaših USB uređaja.

SERB-CRAFT AnitCheat sistem

Jedinistveni AnitCheat sistem omogućava nesmetanu i ravnopravnu igru svima. Za igru na SERB-CRAFT serveru morate instalirati AntiCheat na vašem kompjuteru i pokretati ga pri svakom ulasku na server. Ukoliko niste sigurni da je ovaj program bezbedan i da neće naškoditi vašem kompjuteru, pogledajte VirusTotal analizu klikom

OVDE